จี้พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก ล้อมเพชรสวิส เลี่ยมกรอบทองแท้90%ค่ะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GK006

พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก ล้อมเพชรสวิส เลี่ยมกรอบทองแท้90% ขนาด กว้าง1.7 ซม. สูง2.5 ซม. ห้อยกับสร้อยขนาด 2 สลึง- 1บาท ได้สวยๆ เหมาะเป็นของขวัญของฝากดูดีค่ะ

หมวดหมู่ : Gold Jewelry Gold Frame Buddha

Shareลักษณะพระพุทธรูป
        พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ   ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสอง
แบวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย   มีพญานาคแผ่พังพาน
ปกคลุมเบื้องพระเศียร

ประวัติและความสำคัญ
        
ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธสิ้น ๗ วัน แล้ว
พระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขยังร่มไม้จิก อันมีชื่อว่า มุจจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ด้าน
ทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์
       วันนั้นเกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด ๗ วัน พญานาคมุจจลินท์ ผู้เป็นราชาแห่งนาค
ได้ออกจากนาคพิภพ ทำขนดล้อมพระวรกาย ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบน
เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า   ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาด
ต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย
        ครั้งฝนหายแล้ว     พญามุจจลินท์นาคราช   จึงคลายขนดจากที่ล้อมพระวรกาย
พระพุทธเจ้า จำแลงเพศเป็นมาณพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธองค์
ในที่เฉพาะพระพักตร์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า 
  

                   
สุโข  วิเวโก   ตุฏฺฐัสสะ สุตะธัมมัสสะ    ปัสสะโต
อัพยาปัชชัง   สุขัง  โลเกปาณะภูเตสู   สัญญะโม
สุขา  วิราคะตา   โลเกกามานัง   สะมะติกฺกะโม
อัสมิมานัสสะ   วินะโยเอตัง  เว   ปะระมัง   สุขัง  ฯ

        ความว่า   ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว   รู้เห็นสังขารทั้งปวง
ตามเป็นจริงอย่างไร   ความเป็นคนไม่เบียดเบียน   คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย  
และความเป็นคนปราศจากความกำหนัด   คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลก
ความนำออกเสียซึ่งอัสมินมานะ   คือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง
        พระพุทธจริยาที่เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ภายในวงขนดของพญานาคมุจจลินท์
นาคราชที่ขดแวดล้อมพระกายอยู่นี้   เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา เรียกว่า
ปางนาคปรก
        เรื่องพระปางนาคปรกนี้ นิยมสร้างเป็นพระนั่งบนขนดตัวพญานาคเหมือนเอานาคเป็น
บัลลังก์ดูสง่า องอาจเป็นพระเกียรติอำนาจของพระองค์อย่างหนึ่ง ได้ลักษณะเป็นอย่าง
พระเจ้าของพราหมณ์
        ถ้าจะรักษาลักษณะของพระพุทธรูปตามประวัติ ก็จะเป็นไปอีกในลักษณะหนึ่งคือ
พระพุทธรูปจะมีพญานาคพันรอบพระวรกายด้วยขนดตัวพญานาคถึง ๔-๕ ชิ้น จนบังพระ
วรกายมิดชิด เพื่อป้องกันฝนและลม จะเห็นได้ก็เพียงพระเศียร พระศอ และพระอังสา
เป็นอย่างมาก ทั้งเบื้องบนก็มีหัวพญานาคแผ่พังพานปกคลุมอีกด้วย

คาถาสวดบูชา
         ยะโตหัง   ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา   ชาโต  นาภิชานามิ  สัญจิจจะ   ปาณัง  ชีวิตา
โวโรเปตา  เตน  สัจเจนะ โสตถิ   เต โหตุ  คัพภัสสะ ฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้